Wizyty Domowe

Spełniając potrzeby naszych Pacjentów świadczymy indywidualną rehabilitację w domu pacjenta. Wieloletnia praca i doświadczenie wskazują, iż podjęcie natychmiastowej rehabilitacji często determinuje szybki i skuteczny sposób powrotu do sprawności fizycznej i pełni zdrowia pacjenta.

Oferujemy indywidualną terapię po:
• udarach i urazach neurologicznych
• wypadkach komunikacyjnych
• urazach ortopedycznych
• zabiegach operacyjnych

Pierwsza wizyta fizjoterapeuty polega na przeprowadzeniu szczegółowego badania fizjoterapeutycznego, określeniu wspólnie z pacjentem celów i form terapii oraz częstotliwości ich stosowania. Terapia w domu pacjenta trwa około 1h. Formy terapii dobierane są zawsze w zależności od możliwości i stanu pacjenta i zawsze nakierowane są na osiągnięcie ustalonego wcześniej celu.